Keresés:
Iskolánkról....
Köszöntő
Történet
Sport
Ének-zene, hangszer
Kék Madár Gyermekkórus
Pi-Cinke Gyermekkórus
Corvin Kórus
Galiba színjátszó
Majorette
Alapítvány
Környezetvédelem
Gyermek és ifjúság védelem
Comenius-Sokrates
2005-2008
2008-2010
2013-2015
Külföldi Programok
Várunk téged is iskolánkba

       Comenius-Sokrates 2005-2008

 

Iskolánk az Európai Uniós Socrates program keretén belül Comenius 1 iskola együttműködési projektben vesz részt. 

Projektünk címe:

 

"Megismerkedünk európai barátaink meséivel, dalaival, mondáival"

 

Partnereink:

2003/2004-es tanévben iskolánk a németországi Simmern helységben lévő Rottmannschule Grundschule-val és a lengyelországi  Kędzierzyn-Kożle helységben található Publiczna Szkola Podstawowa Nr.9.-val egyéves Comenius 1 Iskolai projektben vett részt sikerrel.


2005/2006-os tanévben bővült a projekt egy cseh iskolával, a ludgerovicei Zakladni Skola-val.

 

2005/2006-es tanévben saját kerületünk és a partnerországok legendáját dolgoztuk fel minél változatosabb formában (rajz, ének, anyanyelv, dráma, idegen nyelv).


O Wawelském drakovi
Vom Drachen zu Wawel
A WAWEL SÁRKÁNYA
O smoku wawelskim


Rákosszentmihály legendája   

 

  • Októberben meglátogattuk Lantos Antal helytörténészt, segítségével indultunk el a legendák felkutatására.
  • Novemberben a XVI. kerületi Szabó Ervin Könyvtárban folytattuk tovább a kutatást, ahol a diákjaink két legendára is ráleltek. Közvetlen lakóhelyünk Rákosszentmihály. Mindkét monda e név keletkezésével kapcsolatos, ezért a gyerekek ezeket választották ki. A két történetet egy összefüggő egészként kezeltük tovább. A tanulóink meseként és bábelőadással tarkított színdarabként is feldolgozták a történetet.
  • Január és február hónapban zajlott a szövegfeldolgozás (szövegértés, versírás, megzenésítés, képregény készítés, szövegtömörítés, jelenetkészítés, bábkészítés, idegen nyelvre fordítás és kerámia). Az egész, saját legendánkkal folytatott munkánk során videó felvételt készítettünk (az előkészületekről, a résztevékenységekről és az előadásról).
  • Március végén Simmernben, Németországban (projekttalálkozónkon) előkészítettük a május végi prezentációt, és ettől kezdve már elsősorban a partnerországok legendáira koncentráltunk. A tanévből fennmaradó idő szolgált barátaink történeteinek megismerésére, feldolgozására.
  • Május végén addigi munkánk gyümölcsét Lengyelországban Kędzierzyn-Kożleban ismertettük partnereinkkel. A prezentáció alkalmával öt tanulónkat is magunkkal vihettünk, ahol a gyerekek személyesen is találkozhattak külföldi barátaikkal, akikkel eddig levélben, e-mailben érintkeztek. Itt anyanyelvükön mutatták be az általuk feldolgozott legenda egy részletét. A bemutatandó programot ének és hangszeres betétek színesítették.

 

2006/2007-os tanév munkafolyamata
Szeptember:  Projekttalálkozó Budapesten, lefektettük a pontos munkamenetet, megbeszéltük a részleteket;

ˇ        Október: Magyarország (nemzetünk) népmesei kultúrájának egy gyöngyszemét a gyerekek kérdőív segítségével választják ki;

ˇ        November: Könyvtári kutatómunka, a gyerekek részvételével;

ˇ        December: A kiválasztott mese fordítása idegen nyelvre, szaktanári segítséggel;

ˇ        Január - Február - Március: A partnerek meséinek feldolgozása;

ˇ        Március végén projekttalálkozó Lengyelországban, az eddig elkészült anyag rendezése/cseréje;

ˇ        Április - Május: A  közösen összeállított könyv nyomtatási munkálatai, felkészülés a prezentációra;

ˇ        Június: Prezentáció Csehországban, négy magyar diák kíséretében.

 

 


Elvégzett és tervezett projektmunkánk:

 

ˇ        2003/2004. Partnerek szokásai, szabadidős tevékenységek megismerése;

ˇ        2005/2006. Lakókörnyezetünk legendája, meséje;

ˇ        2006/2007. Magyarország (nemzetünk) népmesei kultúrájának egy gyöngyszeme;

ˇ        2007/2008.Népdalfeldolgozás; közös CD felvétel.


 

Rákosszentmihály legendája Valamikor réges-régen élt egy világszép leány. Egy Ged nevű lovag vadászat közben megismerkedett vele, és azon nyomban egymásba szerettek. Már az esküvő napját is kihirdették, amikor a szemben lévő vár ura, Szad lovag is tudomást szerzett a szép leányról. Meglátta és megszerette.Amikor a lány és Ged lovag nászmenete elindult, sötét felhő takarta el az eget. Szad lovag jött seregével, hogy elrabolja a menyasszonyt. A lány nagy bánatában azt kérte, történjék bármi, csak ne kerüljön Szad lovag kezére. S csodák csodájára a lány rákká változott és belefúrta magát a földbe.Azon a helyen egy forrás fakadt, s abból patak duzzadt, amit még mostanáig is Rákosnak hívnak.Történt egyszer, a muhi csata utáni időkben, hogy a tatár hordák elérték a Szilas és a Rákos patak partját. Ez a terület igen mocsaras volt, de valahogy át kellett kelniük rajta, mert el akarták foglalni Pest városát. Előkerítettek egy Mihály nevű embert, aki úgy ismerte a lápvidéket, mint a tenyerét: és megmutatta nekik az utat. A tatároknak sem kellett több, felgyújtották, kifosztották a várost, szörnyű pusztítást végeztek.Mihályt nagyon furdalta a lelkiismerete, amiért átvezette a tatárokat a mocsáron. Ezért elhatározta, hogy élete hátralévő részét remeteként fogja leélni.Már egy jó ideje ezen az ingoványos területen élt, mikor álmában megjelent neki Mihály arkangyal és ezt mondta:- Végy egy fűzfaágat, szúrd le a földbe, gondozd, és ha kihajt, az Úr megbocsátja tetted!A remete teljesítette a parancsot. Erdei magányát csak azért hagyta el naponta, hogy a közeli Rákos patakból vizet hozzon a kis fa öntözéséhez.Az idő múlásával a fűzfavessző kisarjadt. Mihály megértette, hogy megbocsátást nyert.A környéken egyre többen hallottak a remetéről és adományokkal támogatták. Mihály ebből a fa közelében elkezdett egy templomot építeni, de mielőtt befejezhette volna, meghalt.A környező falvakban élő emberek, akik tudtak a remetéről, összefogtak, a félig kész templomot fölépítették, és Szent Mihálynak nevezték el.Kis idő múlva e templom köré telepedtek le a környék jobbágyai, és így jött létre Szentmihály falu.Idővel a templomból rom lett, de ezt a települést az utókor Szentmihálynak nevezte el.A XX. század elején előnevet kellett választani a posta kérésére, mert az országban annak idején 23 Szentmihály nevű település volt fellelhető. Így egy-egy Szent-mihályra címzett levél körbejárta az egész országot, mire meg-érkezett a valós címzetthez. A pontos megkülönböztetés miatt, kapta ez a helység a "rákos" előnevet a Rákos patakról.A XVI. kerület címerében, melynek része Rákosszentmihály, ma is megtalálható a Rákos és a Szilas patak jelképe.Készítette: Kölcsey Ferenc Általános Iskola 4. osztályosai.

ugrás a lap tetejére


  NYITÓLAP  ISKOLÁNKRÓL  TANÁROK  DIÁKOK  ESEMÉNYEK  KAPCSOLAT  GY.I.K. 
Az oldalt készítette az SSN Consulting Kft.